Rondo Mogilski-5 niezależnych mieszkań - świetna lokata.